Rehabilitacja w warunkach domowych w ramach NFZ

Poznaj zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wykonujemy u pacjentów na terenie Lublina, którzy ze względu na dysfunkcje narządu ruchu, nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki udzielającej świadczeń w formie fizjoterapii ambulatoryjnej.

Zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii domowej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 z późn. zmianami).

Wskazania do fizjoterapii domowej

Skierowanie na FIZJOTERAPIĘ W WARUNKACH DOMOWYCH może być wystawione jedynie świadczeniobiorcy z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 

1) ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

2) ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5 stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5 stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;

3) uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;

4) chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą  Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów (w okresie nasilenia dolegliwości uniemożliwiających dotarcie na zabiegi w trybie ambulatoryjnym);

5) chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

6) złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;

7) osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym

 

 

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

 

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów.

 

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnia pacjenta do przyjęcia poza kolejnością przyjęć. W momencie rejestracji skierowania należy okazać aktualny dokument potwierdzający orzeczoną niepełnosprawność pacjenta.

 

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

PLIKI DO POBRANIA

Masz pytanie?

Zostaw numer telefonu

Zadzwonimy do Ciebie!

Klikając ZAMAWIAM KONTAKT wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny na podany przez siebie numer telefonu.