Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Głowackiego 35
20-060 Lublin

e-mail: revitalublin@gmail.com

Nasza społeczność

Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego lub rejestrację i sprawdzenie wolnych terminów za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w przychodni jest Właściciel REVITA Arkadiusz Sałbut, ul. B. Głowackiego 35, 20 – 060 Lublin
  2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 i art. 9 Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych, dotyczących przetwarzania danych osobowych pacjentów i przetwarzania dokumentacji medycznej.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania Pani/Panu świadczeń zdrowotnych.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskiwania takich danych, na mocy regulacji obowiązujących regulacji prawnych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez Ustawę o prawach pacjenta oraz innych aktów prawnych dotyczących archiwowania danych.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w jednostce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie usług na podstawie zawartej umowy.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Masz pytanie?

Zostaw numer telefonu

Zadzwonimy do Ciebie!

Klikając ZAMAWIAM KONTAKT wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny na podany przez siebie numer telefonu.