Wybierz specjalizację:

ORTOPEDIA

Poradnia ortopedyczna

Ortopedia jest to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń układu ruchu. Obejmuje nie tylko dolegliwości wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania układu szkieletowego , ale również wszelkich zaburzeń w obrębie więzadeł, mięśni, ścięgien,  nerwów.

Schorzenia narządu ruchu można podzielić na: 

 • urazy i kontuzje – złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawu; 
 • wady wrodzone, np. kręcz szyjny, stopa końsko-szpotawa, kolano przygięte; 
 • choroby zwyrodnieniowe, np. choroba zwyrodnieniowa stawów, guzki Heberdena, guzki Boucharda, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa; 
 • choroby zapalne stawów, np. reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, gorączka reumatyczna, młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów; 
 • artropatie (choroby stawów) wywołane czynnikami zakaźnymi, np. ropne zapalenie stawów wywołane przez gronkowce, pneumokoki, paciorkowce, meningokoki, gruźlicze zapalenie stawów; 
 • choroby metaboliczne kości, np. osteoporoza, osteomalacja; 
 • nowotwory – wywodzące się z tkanki kostnej (kostniaki), chrzęstnej (chrzęstniaki), włóknistej (włókniaki) oraz wyrośla chrzęstno-kostne i guzy osteolityczne; 
 • wady postawy – kifoza, lordoza, skolioza; 
 • uszkodzenia nerwów obwodowych (neuropatie), np. rwa kulszowa, zespół cieśni nadgarstka, zespół Rotha, neuropatia strzałkowa; 
 • choroby nerwowo-mięśniowe, np. mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa. 

Specjaliści realizujący usługi:

lek. med. Michał Kołtun
ortopeda

lek. med. Adrian Stocki
ortopeda

lek. med. Jerzy Bednarski
ortopeda

lek. med. Ryszard Mazur
ortopeda

lek.med. Mateusz Szubstarski
ortopeda

NEUROLOGIA

Poradnia neurologiczna

Neurologia  dział medycyny obejmujący diagnostykę i leczenie chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Zajmuje się głównie schorzeniami, których podłożem jest proces uszkadzający układ nerwowy. Współczesna neurologia zajmuje się chorobami mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, autonomicznego układu nerwowego, niektórymi chorobami mięśni i układu wewnątrzwydzielniczego, a także nerwicami.
Neurolog bada podłoże powstałych chorób neurologicznych, stawia diagnozę i zleca odpowiednie leczenie.

Najczęstsze choroby układu nerwowego:

 • Urazy układu nerwowego (np. ból neuropatycznyuszkodzenia popromienne)
 • Zakażenia układu nerwowego (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowychzapalenie mózgu)
 • Choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowyzawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny- TIA)
 • Choroby genetyczne (np. choroba Wilsona
 • Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)
 • Miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne’a)
 • Zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie)
 • Guzy (np. oponiakiglejaki)
 • Urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce)
 • Choroby mitochondrialne (np. dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera)
 • Zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena)
 • Neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)
 • Zespoły otępienne (np. choroba Alzheimera)
 • Ataksje dziedziczne (np. choroba Friedreicha)
 • Zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsonachoroba Huntingtona)
 • Choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia)
 • Choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)
 • Choroby autonomicznego układu nerwowego (np. rodzinna dysautonomia)
 • Zaburzenia napadowe (np. padaczkamigrena, zaburzenia snu)

Specjaliści realizujący usługi:

lek. med. Anna Wojewoda – Wlaź
specjalista neurolog

Oferowane usługi

Masz pytanie?

Zostaw numer telefonu

Zadzwonimy do Ciebie!

Klikając ZAMAWIAM KONTAKT wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny na podany przez siebie numer telefonu.