Autyzm

Zastosowanie komory hiperbarycznej
Autyzm

Autyzm jest to zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. które Charakteryzuje się zakłóceniami w zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych.

Może mieć to związek z nieprawidłowościami neuroanatomicznymi związanymi ze zwiększeniem objętości mózgu w warstwie istoty szarej i białej (szczególnie w okolicy skroni i płatów czołowych).
Według neurobiologów zaburzenia neurologiczne ze spektrum autyzmu są zaburzeniami połączeń neuronalnych. Nieprawidłowości dotyczą też obszaru neuroprzekaźnictwa mózgowego. Jak powszechnie wiadomo obszary te odpowiadają za większość etapów neurorozwojowych, warunkują one również rozwój komunikacji werbalnej, funkcje behawioralne i wyższe funkcje psychiczne.

Terapia hiperbaryczna skutecznie wspomaga leczenie małych pacjentów. Podawanie tlenu pod zwiększonym ciśnieniem, poprawia dotlenienienie i ukrwienie mózgu. Tlen korzystnie wpływa na detoksykację organizmu, działa przeciwzapalnie, przeciwgrzybicznie, przeciwbakteryjnie oraz przeciwwirusowo, co jest szczególnie istotne przy tym schorzeniu.

Korzyści dla pacjenta:

  • poprawa umiejętności komunikacji
  • lepszy kontakt wzrokowy
  • zmniejszenie lękliwości
  • zmniejszenie objawów zniechęcenia i drażliwości
  • poprawa koncentracji
  • poprawa funkcjonowania układu immunologicznego
  • poprawa motoryki

Autyzm

Autyzm to zaburzenie wywołujące wiele kontrowersji, nieporozumień oraz trudności w kontekście zarówno diagnostyki, jak i dopasowania terapii umożliwiającej postępy rozwojowe pacjenta. Dzięki postępom w dziedzinie psychologii i medycyny możliwe jest wykorzystanie potencjału nowoczesnych rozwiązań, które są cenną wartością dla osób dotkniętych zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Usługa tlenoterapii dzieci autystycznych w Lublinie to doskonały sposób na skuteczne wspomaganie innych działań w obszarze leczenia. Podawanie odpowiedniej ilości tlenu w warunkach do tego stworzonych dba o zwiększenie ciśnienia, co skutkuje prawidłowym dotlenieniem i ukrwieniem mózgu.

Przeprowadzając badania, mamy na uwadze wymaganą ostrożność oraz profesjonalizm, który gwarantuje komfort dla małego pacjenta oraz jego opiekuna. Dbamy o to, by atmosfera nie była stresująca i obciążająca dla dzieci, dlatego nasi fachowcy są w pełni kompetentni nie tylko pod względem wiedzy i umiejętności wymaganych do obsługi urządzeń, ale również przeszkoleni pod kątem współpracy z osobami autystycznymi.

Jak działa tlenoterapia dla dzieci autystycznych?

Tlenoterapia dzieci autystycznych przeprowadzana w Lublinie prowadzi do pobudzenia do pracy uśpionych komórek mózgowych. Przeprowadzone badania pokazują, że takie działanie prowadzi do najbardziej satysfakcjonujących wyników u dzieci ze wczesną diagnozą autyzmu, są doskonałym sposobem na przeciwdziałanie postępowaniu powstałych zaburzeń.

By proces ten przyniósł oczekiwane korzyści, należy dopasować terapię do indywidualnych potrzeb małego pacjenta i powtarzać badania cyklicznie w określonych odstępach czasowych, z uwzględnieniem wszystkich czynników iprzeciwwskazań. Ponadto zabieg w komorze hiperbarycznej doskonale wpływa na poprawę koncentracji i pobudzenia zdolności poznawczych. Dodatkowo zauważono, że regularne korzystanie z komory według zaleceń specjalistów poprawia kontakt wzrokowy, obniża stres i ma znamienny wpływ na jakość snu.

Masz pytanie?

Zostaw numer telefonu

Zadzwonimy do Ciebie!

Klikając ZAMAWIAM KONTAKT wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny na podany przez siebie numer telefonu.