Definicje obrzęku limfatycznego

Obrzęki limfatyczne

Obrzęk chłonny kończyny górnej, klatki piersiowej, piersi po BCT jest wynikiem nagromadzenia się w tkankach płynu, komórek odpornościowych i produktów komórek parenchymalnych w następie braku odpływu płynu tkankowego i chłonki. Sytuacja ta prowadzi do ciężkich zaburzeń funkcji tkanek oraz zastępowania ich struktur komórkowych przez tkankę łączną i tłuszczową.

Obrzęk limfatyczny można zdefiniować również jako proces obejmujący gromadzenie się wody, białka, migrujących komórek odpornościowych (limfocytów, komórek Langerhansa), erytrocytów, produktów metabolicznych, komórek odpornościowych migrujących do tkanki osiadłych (kreatynocytów, fibroblastów, komórek śródbłonkowych) oraz komórek ulegających apoptozie w przestrzeni między komórkowej i naczyniach chłonnych.
W następstwie dochodzi do postępującego włóknienia tkanki (proliferacji kreatynocytów, fibroblastów i odkładania kolagenu). Zaburzenia odpływu chłonnego z tkanki powoduje gromadzenie się mikroorganizmów penetrujących skórę i kolonizację tkanek głębiej położonych. Obrzęk chłonny jest gromadzeniem się nie tylko wody i białka w tkance, ale także zwiększeniem masy komórek i substancji podstawowej samej tkanki [10].

Masz pytanie?

Zostaw numer telefonu

Zadzwonimy do Ciebie!

Klikając ZAMAWIAM KONTAKT wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny na podany przez siebie numer telefonu.