Skip to content

Rejestracja NFZ

Zasady rejestracji online: (należy wpisać w dodatkowych informacjach dla placówki medycznej)

 • data wystawienia skierowania (skierowanie ważne jest 30 dni od daty wystawienia)
 • rozpoznanie choroby (kod ICD-10)
 • dane z pieczątki lekarza:
  - imię i nazwisko lekarza
  - numer prawa wykonywania zawodu
 • dane z pieczątki przychodni:
  - nazwa poradni (Jeżeli skierowanie wydane jest przez lekarza rodzinnego, należy wpisać POZ, jeżeli z poradni specjalistycznej, nazwę poradni, np. PORADNIA NEUROLOGICZNA, REHABILITACYJNA, ORTOPEDYCZNA)
  - nazwa jednostki kierującej (przychodni)
Scroll To Top